Aftrekposten

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Startende ondernemers en zelfstandigen hebben recht op de zelfstandigenaftrek en – tot drie jaar na de start – de startersaftrek. Deze bedragen mag je van de winst aftrekken en betaal je uiteindelijk dus minder belasting.

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, moet je aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

  • Je drijft de onderneming zelf (of samen met anderen)
  • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uren voor uw onderneming in het betreffende kalenderjaar)
  • De Belastingdienst heeft jou aangemerkt als ondernemer
  • Aan het begin van het kalenderjaar was je jonger dan 65 jaar

Tegenwoordig wordt er ieder jaar een vast bedrag vastgesteld voor de zelfstandigenaftrek (in 2016 is dit 7.280 euro).

De startersaftrek is in principe een verhoging van de zelfstandigenaftrek, bedoeld om het starten van een onderneming te stimuleren en de kansen op een succesvolle business te vergroten.
Starters mogen in de eerste vijf jaar van hun bedrijf in totaal drie keer de startersaftrek toepassen en zo hun zelfstandigenaftrek verhogen. Als jij in aanmerking komt voor dit fiscale startersvoordeel, mag je dit bedrag namelijk verhogen met 2.123 euro.

Je maakt echter alleen aanspraak op de startersaftrek wanneer je:

  • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
  • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is sinds begin 2010 niet meer nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling. Van het bedrag dat overblijft na de zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek, mag je nog eens 14% in mindering brengen.

De kleineondernemersregeling (KOR)

Om in aanmerking te komen voor de KOR dient u aan het volgende te voldoen:

  • U hoeft – na aftrek van de voorbelasting – op jaarbasis minder dan 1883 euro te betalen aan de Belastingdienst.
  • Er moet sprake zijn van een eenmanszaak of een officieel samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma.
  • Uw onderneming is gevestigd in Nederland.
  • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw of hebt hiervoor op tijd een ontheffing aangevraagd.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Iedere ondernemer kan in principe gebruik van maken van de KIA, al is er uiteraard wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet ieder aan te schaffen bedrijfsmiddel minimaal 450 euro (excl. btw) kosten. Koop je een bedrijfsmiddel voor minder dan 450 euro? Dan mag je deze kosten van de investering in een keer volledig aftrekken, dit staat verder los van de investeringsaftrek.

Om verder voor de KIA in aanmerking te komen moet het totaalbedrag van de investeringen minimaal 2.300 euro bedragen en maximaal 309.693 euro. Voor investeringen tussen 2.301 en 55.745 euro bedraagt het percentage dat je af mag trekken 28 procent. Let op: Het maximum bedrag bedraagt dus 15.609 euro (55.745 * 28%), ook als je meer investeert dan 55.745 euro.

Terug naar overzicht