Jaarwerk

113411365‘Een noodzakelijk kwaad’ of ‘administratieve rompslomp’ is hoe veel ondernemers de jaarrekening noemen. En toch hoeft een jaarrekening helemaal niet zo te zijn. Ik presenteer de jaarrekening kort na afloop van het jaar in heldere taal aan jou. We staan even kort stil bij het afgelopen jaar maar praten vooral over de vraagstukken van de toekomst. Het jaarwerk kan je helpen om consequenties van veranderingen /koerswisseling/beslissingen in de toekomst door te rekenen.

De belangrijkste zaken welke je uit het jaarwerk kunt halen zijn:

Resultatenrekening

  • Wat heb ik verkocht?
  • Welke kosten heb ik hiervoor gemaakt?
  • Wat heb ik hieraan overgehouden?

Balans

  • Hoe uw bezittingen zijn gefinancierd (deels door eigen vermogen en/of deels door vreemd vermogen)

Cash-flow overzicht

  • Wat is er met het geld gebeurd?
  • Wat heb ik overgehouden?

 

Wat zijn de tarieven van MW Boekhouding?

Wat kan MW Boekhouding nog meer voor mij doen?